Dečija štednja

Opšte informacije

Za roditelje koji misle na budućnost svoje dece Halkbank je kreirala štednju koja će biti na raspolaganju detetu kada postane punoletno. Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda, odnosno dok dete ne napuni osamnaest godina života.

Minimalni iznos uloga je 100 EUR
Novac možete uplaćivati bilo kada, u minimalnom iznosu od 20 EUR
Dodatne uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj ekspozituri Halkbanke, putem e-bankinga/m-bankinga ili trajnog naloga za deviznu štednju

Uslovi

Starost deteta u momentu oročenja Period oročenja Kamatna stopa na oročene depozite
u valuti
978 - EUR
(fiksna, na godišnjem nivou)*
Do 5 godina 13 -18 godina 2,00%
Od 6 do 15 godina 3 -12 godina 1,30%
Od 16 do 17 godina 1 do 2 godine 0,80%

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.

Reprezentativni primer

Iznos depozita - 1.000,00 EUR
Porez - 15,00%
Period oročenja Ukupna obračunata kamata u EUR Troškovi na teret klijenta (porez) u EUR Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR Efektivna kamatna stopa
Štedni ulog oročen na 2 godine 16,05 2,41 1.013,64 0,68%

Pitanja i odgovori

Potreban je identifikacioni dokument, važeća lična karta ili važeći pasoš roditelja ili staratelja i izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Nije neophodno da svakog meseca vršite uplate, dinamiku određujete u skladu sa svojim mogućnostima i željama.