halkbank-paket-tekucih-racuna-paket-gold

Paket Gold

Paketi tekućih računa su kreirani prema potrebama naših klijenata.

Opšte informacije

Paketi tekućih računa su kreirani su prema potrebama naših klijenata. Uz jednostavnu proceduru, paket tekućeg računa možete otvoriti u bilo kojoj filijali ili ekspozituri HALKBANK a. d. Beograd.

Prednosti

Paket Gold tekućeg računa obuhvata:

 • Dinarski tekući račun
 • EUR tekući račun
 • DinaCard debitna kartica
 • SMS card alarm
 • SMS info
 • Trajni nalog
 • Čekovi
 • E-Banking
 • MasterCard Gold debitnu sa mogućnošću plaćanja i u inostranstvu
 • Osiguranje pomoć na putu
 • Putno osiguranje za nosioca i sve članove uže porodice. Osiguranje važi na teritoriji Evrope uključujući celu teritoriju Turske i Rusije.
 • Personalizovani pristup Call Centra 24/7

Uslovi

Mesečna naknada za vođenje aktivnog platnog računa / paketa tekućeg računa iznosi:

 • Paket Gold 495 RSD (fiksno)

Pregled usluga i naknada

Poštovani korisnici ovde možete preuzeti sve informacije za korisnike Gold paketa:

Obaveštenje u vezi benefita korisnika Gold paketa tekućeg računa

Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu za korisnike bankarskih usluga

Prijava članova uže porodice

Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja

 

Tarifa naknada za pružanje usluga fizičkim licima i Pregled usluga i naknada koje su važeće od 01/09/2022. godine, dostupni su na linku.

Najčešća pitanja

Za otvaranje računa potrebno je da uz popunjen Zahtev za otvaranje računa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Naknada se naplaćuje ukoliko je u datom mesecu zabeležena minimum jedna promena na računu.