Osnovni račun

Uslovi

  • Osnovni tekući račun se otvara i vodi u RSD
  • Bez naknade za otvaranje
  • Dostavljanje izvoda i obaveštenja o plaćanju
  • Dnevno slanje izvoda na e mail

Napomena:
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa iznosi 390,00 RSD