Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U HALKBANK a.d. Beograd možete podneti zahtev za subvencionisane kredite obezbeđene u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Finansiranje repromaterijala, nabavka stoke, stočne hrane, opreme i mehanizacije za Vaše registrovano poljoprivredno gazdinstvo dostupno je po fiksnoj kamatnoj stopi u dinarima. 

 

Dinarski krediti za obrtna sredstva i investicije

Ročnost do 60 meseci

Minimalni iznos

 600,000 RSD

Maksmalni iznos

  • Za RPG fizička lica i preduzetnike – do 6,000,000 RSD
  • Za RPG pravna lica i zemljoradničke zadruge – do 18,000,000 RSD

Rok

  • Do 36 meseci – đubrivo, repromaterijal, nabavka životinja, stočne hrane, opreme, mehanizacije
  • Do 60 meseci – nabavka traktora i kombajna, nabavka junica

Grejs period

Do 12 meseci

Otplata

Mesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji anuiteti za kredite sa otplatom do 36 meseci

Polugodišnji anuiteti za kredite sa otplatom od 36 – 60 meseci

Namena

Nabavka obrtnih sredstava / trajnih obrtnih sredstava / investicija

Kamatna stopa

0,00%

Nabavka mineralnog đubriva – svi korisnici

1,00%

Za sve namene do 36 meseci

  • fizička lica nosioci RPG do navršenih 40 godina starosti
  • fizička lica nosioci RPG žene
  • fizička lica nosioci RPG iz područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

 

Nabavka junica - svi korisnici

 

 

Naknada za obradu

Do 1,50%

 

   

Reprezentativni primer

 

Kredit za nabavku mehanizacije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

 

Iznos kredita  2.913.732,00 RSD
Period otplate 36 meseci
Kamatna stopa (godišnje) 1,00%
Naknada za obradu kredita  0,75%
EKS (godišnje) 1,46%
Polugodišnji anuitet 494.134,00 RSD

 

Troškovi korisnika - uračunati u obračun efektivne kamatne stope
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Potvrda iz Poreske uprave  660 RSD