Flexy štednja

Opšte informacije

U želji da svojim klijentima ponudi povoljne uslove oročenja, HALKBANK Vam nudi mogućnost oročenja Vaših slobodnih sredstava na fleksibilnu štednju koja Vam omogućava fleksibilnost u smislu da ukoliko Vam zatreba novac na štednji u nekom trenutku pre isteka ugovorenog roka oročenja, u odnosu na to koliki je period štednje izdržan, imate pravo na veoma stimulativne kamatne stope.

Besplatno otvaranje i vođenje računa oročene štednje
Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda oročenja
Fleksibilnost u smislu podizanja sredstava sa štednje i pre isteka ugovorenog roka uz isplatu stimulativne kamate

Uslovi

Rok: 36 meseci

Kamatna stopa:

a) 1,20% - nakon izdržanih 36 meseci;

b) 1,00% - nakon izdržanih 24 meseca a do 36 meseci;

c) 0,80% - nakon izdržanih 6 meseci a do 24 meseca;

d) Bez kamate u slučaju razoročenja do 6 meseci.

*Kamatna stopa je iskazana u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika naloga

Reprezentativni primer

  • Iznos depozita: EUR 20.000,00
  • Period oročenja: 36 meseci
  • Nominalna kamatna stopa: 1.20%
  • Ukupno obračunata kamata: EUR 728,67
  • Troškovi na teret klijenta (porez 15,00%): EUR 109,30
  • Ukupan iznos za isplatu klijentu: EUR 20.619,37
  • Efektivna kamatna stopa (EKS): 1,02%*obračun na dan 10.10.2018. godine

Pitanja i odgovori

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.

Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.

Da, Halkbank Vam omogućava da u slučaju potrebe, razoročite sredstva pre isteka ugovorenog roka, i da u zavisnosti od izdržanog perioda štednje, imate pravo na stimulativne kamatne stope.