Depozitni poslovi sa pravnim licima

Opšte informacije

Neka Vaš novac radi za Vas.  Deponujte svoja likvidna sredstva u Halkbank i ostvarite prihod od kamate po osnovu depozita.

Pravna lica zainteresovana za deponovanje sredstava kod Halkbanke mogu se za uslove oročavnja obratiti najbližoj filijali Halkbanke (poslovna mreža) ili putem e-mail adrese: sredstva@halkbank.rs

Ukoliko ste zainteresovani za deponovanje sredstava kod Halkbanke možete se obratiti našoj najbližoj filijali (poslovna mreža) i ugovoriti depozite u sledećim valutama:

  • dinari
  • evri
  • dolari.