Dodaj sam

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd Vam nudi uslove za deviznu štednju koji Vam omogućavaju dodatne uplate deviznih štednih uloga tokom perioda oročenja u skladu sa Vašim mogućnostima i po dinamici koja Vama odgovara.

Minimalni ulog je 100 EUR, a minimalni iznos dodatnih uplata 20 EUR.

Optimalno upravljanje sredstvima. Nakon uplate inicijalnog uloga, uplate dodatnih sredstava mogu se izvršiti u skladu sa mogućnostima i po dinamici koja vama odgovara
Uz mogućnost uplate dodatnih sredstava na šalteru Banke, uplate možete vršiti i putem e-bankinga i trajnog naloga
Automatsko produženje ugovora na period koji odgovara inicijalno ugovorenom roku

Uslovi

Period oročenja Kamatna stopa na oročene depozite u valuti
978 - EUR
(fiksna, na godišnjem nivou)
Štedni ulozi oročeni na 12 meseci 0,20%
Štedni ulozi oročeni na 24 meseca 0,40%

*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.

Reprezentativni primer

Iznos depozita - 1.000,00 EUR
Porez - 15,00%
Iznos početnog uloga 5.000,00 EUR
Period oročenja 24 meseca
Ukupna obračunata kamata u EUR 40,08
Troškovi na teret klijenta 6,01
(15,00% - porez) u EUR
Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR 5.034,07
Efektivna kamatna stopa 0,34%

 

Pitanja i odgovori

Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.

Porez na prihod od kapitala Banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.