Potrošački krediti sa valutnom klauzulom

Opšte informacije

Halkbank vam nudi kredite za uštedu energije koji su namenjeni svima vama koji brinete o svojim troškovima, a u isto vreme želite da poboljšate kvalitet svog života. Ovi krediti služe za finansiranje nabavke opreme, kao i za izvođenje radova kojima se unapređuje energetska efikasnost.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenih prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl.
Period otplate do 71 meseca
Varijabilna kamatna stopa

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok u mesecima

do 71 meseca

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna stopa (godišnja)

5,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture 3.500,00 EUR
Učešće 1.050,00 EUR
Iznos kredita 2.450,00 EUR
NKS (godišnja) 5,70% + 6M EURIBOR*
Rok u mesecima 60
Visina mesečnog anuiteta 46,31 EUR
Naknada banke 1,50% 1,50% (36,75 EUR)
Ukupan iznos za povraćaj 2.817,95 EUR
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 5,89%


*Vrednost 6M Euribora za obračun -0,512%
Obračun na dan 09.06.2021. godine

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.