Potrošački krediti sa valutnom klauzulom

Opšte informacije

Razmišljate o kupovini novog računara? Dotrajala Vam je bela tehnika u stanu i neophodno je da se zameni?

Uz potrošačke kredite HALKBANK a.d. Beograd, kupovina robe i usluga Vam je još dostupnija.

Potrošački krediti namenjeni su za kupovinu robe i usluga različitih namena (nameštaja, bele tehnike i kućnih aparata, mobilnih telefona, računara i kompjuterske opreme, medicinske usluge i ostalo).

Kupovina preko potrošačkih kredita moguća je uz profakturu ili fakturu proizvoda ili usluga koje ste izabrali, a koju je potrebno da dostavite Menadžeru za klijente stanovništva u bilo kojoj HALKBANK a.d. Beograd filijali.

U najbržem vremenskom roku, naš Menadžer za klijente stanovništva će Vas obavestiti o odobrenju Vašeg kreditnog zahteva.

Period otplate do 71 meseca
Varijabilna kamatna stopa

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok u mesecima

do 71 meseca

Učešće

Minimum 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna stopa (godišnja)

5,70% + 6m Euribor

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture 3.000,00 EUR
Učešće 900,00 EUR
Iznos kredita 2.100,00 EUR
NKS (godišnja) 5,70% + 6M EURIBOR*
Rok u mesecima 36
Visina mesečnog anuiteta 66,38 EUR
Naknada banke 1,50% 1,50% 
Ukupan iznos za povraćaj 2.398,22 EUR
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 10,13%


*Vrednost 6M Euribora za obračun 3,242%
Obračun na dan 15.03.2023. godine

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.