Potrošački krediti u RSD

Opšte informacije

Razmišljate o kupovini novog računara? Dotrajala Vam je bela tehnika u stanu i neophodno je da se zameni? 

Uz potrošačke kredite HALKBANK a.d. Beograd, kupovina robe i usluga Vam je još dostupnija. 

Potrošački krediti namenjeni su za kupovinu robe i usluga različitih namena (nameštaja, bele tehnike i kućnih aparata, mobilnih telefona, računara i kompjuterske opreme, medicinske usluge i ostalo).

Kupovina preko potrošačkih kredita moguća je uz profakturu ili fakturu proizvoda ili usluga koje ste izabrali, a koju je potrebno da dostavite Menadžeru za klijente stanovništva u bilo kojoj HALKBANK a.d. Beograd filijali. 

U najbržem vremenskom roku, naš Menadžer za klijente stanovništva će Vas obavestiti o odobrenju Vašeg kreditnog zahteva. 

Period otplate do 71 meseca
Bez učešća

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit

Rok u mesecima

do 71 meseca

Učešće

Bez učešća

Nominalna kamatna stopa (godišnja)

5,70% + 6M BELIBOR

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,50% od iznosa kredita, jednokratno

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture 350.000,00 RSD
Učešće bez učešća
Iznos kredita 350.000,00 RSD
NKS (godišnja) 5,70% + 6M BELIBOR*
Rok u mesecima 36
Visina mesečnog anuiteta 11.402,79 RSD
Naknada banke  1,5%
Ukupan iznos za povraćaj 412,235.45 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 12,40%

*Vrednost 6M Belibora za obračun 5,50 %
Obračun na dan 15.03.2023. godine

Kalkulator kredita

(RSD)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.