Tekući računi

za pravna lica i preduzetnike

U okviru dnevnog bankarstva, pružamo Vam sledeće usluge:

1. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u RSD

2. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u stranoj valuti

3. E-banking

4. Dostavljanje izvoda i obaveštenja o plaćanju

  • Dnevno slanje izvoda na e-mail
  • Dnevno slanje deviznog izvoda na e-mail
  • Obaveštenje o realizovanom deviznom plaćanju i prilivu
  • Dostavljanje kopije SWIFT poruke

5. SMS servis i obaveštenja

  • Upit stanja na računu
  • Obaveštenje o prilivu
  • Obaveštenje o odlivu

Napomena :

Mesečna naknada iznosi 390,00 RSD

Mesečna naknada se obračunava i u slučaju da se neki od proizvoda/usluga ne realizuje.

Lista reprezentativnih usluga

Na sledećem linku možete pogledati listu reprezentativnih usluga

Promena platnog računa

Saznaj više

Dinarski platni promet

Saznaj više
logo