o izmenama  informacionog sistema  u periodu od   14. do 19. februara 2024. godine

Obaveštenje

o izmenama informacionog sistema u periodu od 14. do 19. februara 2024. godine

HALKBANK a.d. Beograd će u periodu od 14. do 19. februara 2024. godine raditi na izmenama svog informacionog sistema.

Novi informacioni sistem omogućiće da u narednom periodu pružimo još kvalitetnije i inovativnije proizvode i bržu uslugu. Iako smo preduzeli sve neophodne mere kako bi se promena informacionog sistema uradila bez poteškoća, one se ipak mogu desiti, stoga se zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju. Za više informacija i podršku, na raspolaganju Vam je naš Kontakt centar na broju telefona 0800 100 111 dostupan 24/7.

Filijale i ekspoziture HALKBANK a.d. Beograd će u sredu, 14. februara 2024. godine raditi skraćeno, do 14h dok će vreme prijema deviznih naloga biti do 12h. U četvrtak, 15. februara i petak, 16. februara filijale i ekspoziture HALKBANK a.d. Beograd neće raditi. Počev od ponedeljka, 19. februara 2024. godine sve filijale i ekspoziture radiće po standardnom radnom vremenu.

S obzirom da su u pitanju praznični dani, najljubaznije Vas molimo da se detaljno upoznate sa sledećim informacijama:

Fizička lica

1) Aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva (SmartHALK eBanking i SmartHALK mBanking) neće biti dostupne za korišćenje u periodu od srede, 14. februara od 18h do ponedeljka, 19. februara 2024. godine do 08h. Obzirom na navedenu nedostupnost, nećete biti u mogućnosti da putem navedenih aplikacija, u datom periodu inicirate plaćanja kao ni da konvertujete sredstva iz deviznih valuta. Dinarski nalozi inicirani do srede, 14. februara do 18h, odnosno devizni nalozi inicirani do srede, 14. februara do 15h biće realizovani istog dana dok će vam svi prilivi koje očekujete u periodu od srede, 14. februara od 18h do ponedeljka, 19. februara 2024. godine biti raspoloživi počev od 19. februara 2024. godine.

2) Mogućnost plaćanja debitnim i kreditnim karticama kao i plaćanje svim digitalnim novčanicima odvijaće se neometano u zemlji i inostranstvu uz posebnu napomenu da je neophodno da najkasnije do srede, 14. februara obezbedite dovoljan iznos sredstava na dinarskim tekućim računima za koje je kartica vezana a za potrošnju koju planirate do ponedeljka, 19. februara 2024. godine. U navedenom periodu, sredstva na deviznom tekućem računu koji je vezan za platnu karticu neće biti dostupna za korišćenje. Ukoliko su Vam potrebna devizna sredstva u gotovini, pozivamo vas da posetite filijalu odnosno ekspozituru najkasnije do srede, 14. februara 2024. godine do 14h.

Sve transakcije koje se evidentiraju kao inostrana potrošnja ili podizanje gotovine u inostranstvu, prilikom knjiženja obračunavaće se po prodajnom kursu Banke, osim ukoliko u trenutku knjiženja postoji dovoljno raspoloživih sredstava na deviznom tekućem računu koji je vezan za debitnu platnu karticu.

3) Mogućnost podizanja novčanih sredstava sa svih bankomata Banke odvijaće se neometano. Uplata novca na HALKBANK a.d. Beograd bankomatima neće biti moguća za sve vrste kartica, u periodu od srede, 14. februara od 18h do ponedeljka, 19. februara do 08h.

4) Viber i SMS poruke koje će stizati u periodu od 14. februara od 18h do 19. februara 2024. godine, na Vaš registrovan broj mobilnog telefona u sistemu za komunikaciju Banke, prikazivaće samo raspoloživo stanje po dinarskom tekućem računu.

 Za više informacija i podršku na raspolaganju Vam je naš Kontakt centar na broju telefona 0800 100111 koji će biti dostupan 24/7.