Informativni servis

Izvodi na email
(EXCEL, XML, HTML, TXT)
Informacija o stanju,
prilivima i/ili odlivima na SMS

Informativni servis Vam omogućava da Vaše izvode dobijate na email ili da budete informisani putem SMS poruke kada se desi neki priliv ili odliv sa vašeg računa, kao i da svaki dan dobijate informaciju o stanju na Vašem računu u tačno zakazano vreme.

Najčešća pitanja

SMS informativni servis možete ugovoriti u bilo kojoj filijali Halk banke.

Za uspešan prijem informativnih poruka potreban je ispravan mobilni uređaj, da ste pretplatnik neke od domaćim mobilnih mreža kao i da ste u dometu.