Krediti za obrtna sredstva

Opšte informacije

Unapredite nivo poslovanja Vaše kompanije nabavkom sirovina i materijala ili podizanjem nivoa zaliha robe.

Uslovi

Krediti se odobravaju sa rokovima otplate do 36 meseci uz grejs period do 6 meseci.

Namena kredita može biti finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala, finansiranje uvoza ili izvoza, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.

Krediti se odobravaju u dinarima ili sa valutnom klauzulom uz fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Posetite Vama najbližu poslovnicu HALKBANK i saznajte sve detalje kod naših biznis savetnika.