Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

Opšte informacije

HALKBANK ove godine učestvuje u Programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije, u okviru koga podržava razvoj domaće privrede, kreditiranjem mikro, malih i srednjih pravnih lica, preduzetnika i zadruga.

Ministarstvo privrede je iz budžeta izdvojilo 1.550.000.000,00 dinara za bespovratne pozajmice privrednicima, a HALKBANK je još jednom izabrana kao pouzdan i dugogodišnji saradnik u realizaciji Programa.

Namena sredstava iz Programa je sufinansiranje nabavke :

  • Nove proizvodne opreme i / ili mašina
  • Transportno – manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašenjeg transporta
  • Novih delova, specijalizovanih alata za mašine
  • Mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje
  • Građevinske opreme i mehanizacije za izvođenje građevinskih radova.

Uslovi

Finansijski okvir sprovođenja Programa podrazumeva sledeću strukturu u kojoj bespovratna sredstva iznose 25% neto vrednosti opreme - sufinansiranje države (od 500.000 – 5.000.000 dinara), učešće privrednog subjekta 5%, dok je kredit HALKBANK 70%.

Maksimalni neto troškovi nabavke opreme su 20.000.000 dinara, a ukoliko su veći razlika se može finansirati većim sopstvenim učešćem i/ili uvećavanjem kreditnog zahteva kod HALKBANK.

Osnovni uslovi kredita :

  • grejs period 6 meseci
  • bez troškova obrade kredita
  • rok otplate do 60 meseci
  • primarno obezbeđenje je zaloga na kupljenoj opremi

Pozivamo Vas da iskoristite pogodnosti Programa i da  nam se obratite za sva pitanja i nedoumice.

Vaša,
HALKBANK a.d. Beograd