SEF kreditna linija

Opšte informacije

HALKBANK a.d. Beograd je potpisala Ugovor sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo (SEF) sa ciljem ublažavanja posledica pandemije COVID-19 virusa. SEF Covid-19 linija je deo programa  Nemačke saradnje u Srbiji (German Cooperation in Serbia).

Sa zadovoljstvom ističemo da smo prva banka u Srbiji koja realizuje ovakvu kreditnu liniju.

Kreditiranje privrede iz ove linije ima za cilj obezbeđenje pravovremene podrške našim privrednicima koji posluju u oblastima hotela, restorana, kafića, barova, transporta i transportnih aktivnosti, turističkih agencija, zanatskih usluga, frizera i salona, kao i ostalim oblastima čije je poslovanje pogođeno aktuelnom pandemijom.

Uslovi

Maksimalni iznos kredita je 100.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti ili sa valutnom klauzulom)

Namene i ročnosti kredita iz SEF linije su :

  • Obrtna sredstva: maksimum 36 meseci (grace period do 6 meseci)
  • Osnovna sredstva: maksimum 60 meseci (grace period do 12 meseci)

Za više informacija, posetite Vama najbližu filijalu ili pozovite naš Kontakt centar besplatnim pozivom na 0800/100-111.