Fond revolving kredita

Osnovne informacije

Krediti za investicije Fond Revolving Kredita ili FRK, su namenski investicioni krediti koji se povlače iz posebne kreditne linije, koju je obezbedila Evropska unija, preko Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR), a uz saradnju sa Narodnom bankom Srbije.

Ročnost: do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja grejs perioda do 12 meseci.