Auto krediti za kupovinu novog vozila

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu novog automobila putem auto kredita sa periodom otplate do 83 meseca. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Tu su za Vas dinarski auto krediti kao i krediti sa valutnom klauzulom.

Rok otplate do 83 meseca
Asistencija u saradnji sa osiguravajućim kompanijama
Prioritetna rešavanja podnetih zahteva

Uslovi

Elementi Dinarski Sa valutnom klauzulom
Iznos U zavisnosti od kreditne sposobnosti
Valuta kredita Dinarski kredit Dinarski kredit indeksiran u EUR
Rok u mesecima Do 83
Učešće Minimum 10% od iznosa profakture/fakture Minimum 30% od iznosa profakture/fakture
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 10,70% fiksna, prvih 12 meseci
10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski)
3,70% + 6m Euribor
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
Način otplate kredita Jednaki mesečni anuiteti
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke
Zaloga na vozilu

 

Reprezentativni primer

246,00 RSD kreditni biro 50,00 RSD menica 40.000,00 RSD kasko osiguranje 5.500,00 RSD zaloga na vozilu

Reprezentativni primer, kredit sa valutnom klauzulom
Iznos profakture/fakture 15.000,00 EUR
Učešće (min 30%) 4.500,00 EUR
Iznos kredita 10.500,00 EUR
NKS (godišnja) 3,70% + 6m Euribor**
Rok otplate (u mes.) 83
Mesečni anuitet 158,58 EUR
Ukupan iznos za povraćaj 13.196,55 EUR 
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva  1,50%
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
40.000,00 RSD kasko osiguranje
5.500,00 RSD zaloga na vozilu
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku
Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 8,73%

**Vrednost 6m Euribora: 3,242%
Obračun na dan: 14.03.2023.

Reprezentativni primer, dinarski kredit
Iznos profakture/fakture 1.200.000,00 RSD
Učešće (min 10%) 120.000,00 RSD
Iznos kredita 1.080.000,00 RSD
NKS (godišnja) 10,70% fiksno prvih 12 meseci, a zatim 10,70% + 6m BELIBOR
Rok otplate (u mes.) 83
Mesečni anuitet 18.195,10 RSD prvih 12 meseci, 20.731,03 RSD nakon 12 meseci
Ukupan iznos za povraćaj 1.690.244,14 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva  1,5%
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
40.000,00 RSD kasko osiguranje
2.200,00 RSD zaloga na vozilu
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist Banke
Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 16,74%

Obračun na dan: 07.04.2023.

Vrednost 6M Belibora 5,62%

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.

Polisa kasko osiguranja predstavlja sigurnost za korisnika kredita jer ga štiti od neželjenih događaja, a banci omogućava obezbeđenja plasmana bez angažovanja žiranata i ostalih vrsta kolaterala.

Da, u svakoj poslovnoj jedinici Halkbanke možete u isto vreme dobiti i kredit i polisu osiguranja.