Auto krediti za kupovinu polovnog vozila

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom. Potrebno je samo da izaberete vozilo i sa profakturom ovlašćenog prodavca dođete u bilo koju ekspozituru Halkbanke. Godina proizvodnje vozila ne sme biti pre 2013.godine.

Mogućnost dobijanja informacija o uslovima kredita na velikom broju prodajnih mesta partnerskih salona
Asistencija u saradnji sa osiguravajućim kompanijama
Prioritetna rešavanja podnetih zahteva

Uslovi

Elementi Dinarski Sa valutnom klauzulom
Iznos U zavisnosti od kreditne sposobnosti
Valuta kredita Dinarski kredit Dinarski kredit indeksiran u EUR
Rok Ukupan rok kredita i godina starosti vozila do 7 godina
Učešće Minimum 30% od iznosa profakture/fakture Minimum 30% od iznosa profakture/fakture
Nominalna kamatna stopa (godišnja)
10,70% fiksna, prvih 12 meseci
10,70% + 6m Belibor, nakon prvih 12 meseci (dinarski)
6,70% + 6m Euribor
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
Način otplate kredita Jednaki mesečni anuiteti
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist banke
Zaloga na vozilu

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer, kredit sa valutnom klauzulom
Iznos profakture/fakture 7.500,00 EUR
Učešće (min 30%) 2.500,00 EUR
Iznos kredita 5.000,00 EUR
NKS (godišnja) 6,70% + 6m Euribor**
Rok otplate (u mes.) 48
Mesečni anuitet 117,98 EUR
Ukupan iznos za povraćaj 6.676,49 EUR
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (1,50%) 75,00 EUR
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
30.177,00 RSD kasko osiguranje
2.000,00 RSD zaloga na vozilu
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku
Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 10,40%

**Vrednost 6m Euribora: -0,278%
Obračun na dan: 13.02.2018.

Reprezentativni primer, dinarski kredit
Iznos profakture/fakture 1.200.000,00 RSD
Učešće (min 10%) 120.000,00 RSD
Iznos kredita 1.080.000,00 RSD
NKS (godišnja) 10,70% fiksna, prvih 12 meseci 10,70% + 6m Belibor*, nakon prvih 12 meseci
Rok otplate (u mes.) 83
Mesečni anuitet 18.045,87 RSD, prvih 12 meseci 19.505,58 RSD, nakon prvih 12 meseci
Ukupan iznos za povraćaj 1.625.473,00 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (1,50%) 16.200,00 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
30.177,00 RSD kasko osiguranje
2.000,00 RSD zaloga na vozilu
Obezbeđenje Menica
Polisa kasko osiguranja vinkulirana na banku
Zaloga na vozilu
EKS (godišnji nivo) 14,67%

**Vrednost 6m Belibora: 3,24%
Obračun na dan: 17.01.2018.

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun ovlašćenog prodavca.

Banka ne odobrava kredite za kupovinu vozila od fizičkih lica. Kredit se odobrava za kupovinu vozila od ovlašćenog prodavca automobila.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.