Krediti na bazi depozita 100% sa valutnom klauzulom

Opšte informacije

Halkbank Vam nudi mogućnost podizanja gotovinskog kredita sa 100% depozita uz brzu i jednostavnu proceduru odobrenja. Uz zahtev za kredit potrebna Vam je samo lična karta.

Prednosti

Krediti se odobravaju:

  • Sa fiksnom mesečnom ratom

Uslovi

Iznos

U visini položenog depozita

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS

Rok otplate

Jednak periodu oročenja depozita

Depozit

100% visine kredita

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

3.00%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

0,50% - 0.70% jednokratno

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje

Depozit 100% iznosa kredita
Menica korisnika

Reprezentativni primer

Iznos 5.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) 3,00%
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva
(0,7%)
4.310,09 RSD (35,00 EUR po srednjem kursu NBS na dan 18.05.2017.)
Visina mesečnog anuiteta 89,75 EUR (otplata se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta)
Obezbeđenje Depozit 100,00% iznosa kredita, menica korisnika
Ostali troškovi 246,00 RSD - kreditni birо
50,00 RSD - menica
Ukupan iznos za povraćaj 5.390,85 EUR
Efektivna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa se ne može iskazati usled relativno velikog iznosa depozita koji služi kao obezbeđenje po kreditu

Obračun na dan 18.05.2017.

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Stalni radni odnos nije uslov za dobijanje ovog kredita.