SPECIJALNA PONUDA KEŠ I KREDITA ZA REFINANSIRANJE „HALK PAKET po Vašoj meri“ za zaposlene kod korporativnih i MSP poslodavaca

Poštovani klijenti, 

Želimo da vam predstavimo našu specijalnu ponudu „HALK PAKET po Vašoj meri“ za zaposlene kod korporativnih i MSP poslodavaca po našim najpovoljnijim uslovima.

Ponuda „HALK PAKET po Vašoj meri“ sadrži sledeće proizvode:
1.    Paket Tekućeg računa (Silver ili Gold)
2.    Gotovniski kredit / Kredit za refinansiranje
3.    Kreditnu karticu – Mastercard World
4.    Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Korisnici kampanje su oslobođeni mesečne članarine po kreditnoj kartici:

 • Uz paket tekućeg računa GOLD za prvih 6 meseci od aktivacije kreditne kartice
 • Uz paket tekućeg računa Silver za prvih 4 meseci od aktivacije kreditne kartice

Uslovi kredita i Mastercard World kreditne kartice

 

  Uslovi kredita Uslovi Mastercard World kreditne kartice Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Iznos
(u zavisnosti od kreditne sposobnosti)
Do 2.000.000,00 RSD Od 250,00 EUR do 2.500,00 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti)
Do visine zarade , maksimalno RSD 100.000
Valuta kredita/kreditne kartice RSD RSD  RSD
Ročnost u mesecima do 71 36  24
Učešće Bez učešća Bez učešća Bez učešća
Mesečna obaveza U zavisnosti od iznosa kredita 5% minimum 1.000,00 RSD
(minimalna mesečna obaveza)
 -
Nominalna kamatna
stopa (godišnja)
j
Od 6,45%+6m BELIBOR (varijabilna)* 18,00% fiksno  24,00% fiksno
Naknada za obradu i realizaciju kreditai Bez naknade Bez naknade  Bez naknade
Način otplate kredita Mesečni anuiteti Jednake mesečne rate  U celosti 
Obavezan prenos zarade Da Da  Da
Obezbeđenje Menica  Menica  Menica

*Kamatna stopa zavisi od vrste i tipa paketa tekućeg računa za koji se odučite prilikom apliciranja za kreditne proizvode.

Reprezentativni primer keš kredita uz Gold paket tekućeg računa

Prenos zarade Da
Iznos kredita 1.000.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
NKS (godišnja) 6,45%+6m BELIBOR
Rok u mesecima 71 mesec
Visina mesečnog anuiteta 17.998,28 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva Bez naknade
Ukupan iznos za povraćaj 1.277.878,19 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 8,90%

Obračun na dan 27.07.2022. godine

Reprezentativni primer Mastercard World kreditne kartice uz Gold paket tekućeg računa

Prenos zarade Da
Limit kreditne kartice 200.000,00 RSD
NKS (mesečna) 1,50%
Rok u mesecima 36 meseci
Visina mesečne rate 12,730.00 RSD
Ukupan iznos 274.987,01 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD Kreditni biro
50,00 RSD Menica
100,00 RSD Mesečna članarina (prvih 6 meseci bez održavanja)
495,00 RSD Mesečno vođenje paketa tekućeg računa Gold
Obezbeđenje Menica
EKS 29,25%

Obračun na dan 27.07.2022. godine

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu

Prenos zarade Da
Iznos kredita 50.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
NKS (godišnja) 24,00%
Rok u mesecima 24 meseca
Visina mesečnog anuiteta -
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva Bez naknade
Ukupan iznos za povraćaj 71.995,88 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 24,45%

 

Paket tekućeg računa Gold obuhvata:

 • Dinarski tekući račun
 • EUR tekući račun
 • DinaCard debitna kartica
 • Mastercard Gold Internacionalna debitna kartica
 • SMS
 • Card Alarm
 • Čekovi (izdavanje bez naknade)
 • Elektronsko i mobilno bankarstvo (prva 3 naloga bez naknade)
 • SMS Info
 • Trajni nalog
 • Putničko zdravstveno osiguranje (za nosioca i članove uže porodice)
 • Osiguranje pomoć na putu
 • Premijum usluga Kontakt Centra 24h/7