Gotovinski krediti sa FIKSNOM kamatnom stopom

HALK paket
4u1 - Gotovinski krediti sa FIKSNOM kamatnom stopom

NKS 8,95% EKS 9,61%

Halk paket po Vašoj meri

HALKBANK a.d. Beograd je specijalno za vas kreirala paket proizvoda po veoma povoljnim uslovima, pod nazivom „HALK PAKET 4 u 1'', koji može zadovoljiti sve vaše finansijske potrebe.

HALK PAKET 4u1 vam pruža neophodnu podršku uz gotovinske i kredite za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom, paket tekućeg računa sa posebnim pogodnostima kao i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (Silver ili Gold) i kreditnu karticu. 

Na raspolaganju vam je uz sledeće pogodnosti:

1. Gotovinski kredit/kredit za refinansiranje sa FIKSNOM kamatnom stopom od 8,95%

2. Silver paket tekućeg računa do 3 meseca bez naknade za održavanje i Gold paket tekućeg računa do 4 meseca bez naknade za mesečno održavanje

3. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Silver ili Gold bez naknade za obradu zahteva

4. Kreditna kartica do 6 meseci bez mesečne članarine 

Sve neophodne informacije možete dobiti u našim filijalama širom Srbije.

Uslovi kredita

 

Iznos
(u zavisnosti od kreditne sposobnosti)
Do 3.000.000,00 RSD
Valuta kredita/kreditne kartice Dinarski kredit
Ročnost u mesecima do 71 mesec
Mesečna obaveza U zavisnosti od iznosa kredita
Nominalna kamatna
stopa (fiksna, godišnja)
8,95%
Paket tekućeg računa Silver i Gold
Naknada za obradu kredita Bez naknade
Način otplate kredita Mesečni anuiteti
Obavezan prenos zarade Da, u roku od 90 dana
Obezbeđenje U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti
Važenje uslova Do 31.07.2024.

 

Reprezentativni primer

Prenos zarade Da
Iznos kredita 1,000.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
NKS (fiksna, godišnja) 8,95%
Rok u mesecima 71 mesec
Visina mesečnog anuiteta 18.021,03 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva Bez naknade
Ukupan iznos za povraćaj 1.279.493,24 RSD
Ostali troškovi

246,00 RSD kreditni biro

50,00 RSD menica

295,00 RSD mesečno - Trošak održavanja tekućeg paketa SILVER 

Obezbeđenje Menica
EKS 9,61%

Obračun na dan 23.04.2024. 

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci