HALK paket
4u1 - Gotovinski krediti sa FIKSNOM kamatnom stopom

Halk paket po Vašoj meri

HALKBANK a.d. Beograd je specijalno za vas kreirala paket proizvoda po veoma povoljnim uslovima, pod nazivom „HALK PAKET 4 u 1'', koji može zadovoljiti sve vaše finansijske potrebe.

HALK PAKET 4u1 vam pruža neophodnu podršku uz gotovinske i kredite za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom, paket tekućeg računa sa posebnim pogodnostima kao i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (Silver ili Gold) i kreditnu karticu. 

Na raspolaganju vam je uz sledeće pogodnosti:

1. Gotovinski kredit/kredit za refinansiranje sa FIKSNOM kamatnom stopom od 10,95%

2. Silver paket tekućeg računa do 3 meseca bez naknade za održavanje i Gold paket tekućeg računa do 4 meseca bez naknade za mesečno održavanje

3. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Silver ili Gold bez naknade za obradu zahteva

4. Kreditna kartica do 6 meseci bez mesečne članarine 

Sve neophodne informacije možete dobiti u našim filijalama širom Srbije.

Uslovi kredita

 

Iznos
(u zavisnosti od kreditne sposobnosti)
Do 2.000.000,00 RSD
Valuta kredita/kreditne kartice Dinarski kredit
Ročnost u mesecima do 71 mesec
Mesečna obaveza U zavisnosti od iznosa kredita
Nominalna kamatna
stopa (fiksna, godišnja)
10,95%
Paket tekućeg računa Silver i Gold
Naknada za obradu kredita Bez naknade
Način otplate kredita Mesečni anuiteti
Obavezan prenos zarade Da, u roku od 90 dana
Obezbeđenje U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti
Važenje uslova Do 30.04.2023.

 

Reprezentativni primer

Prenos zarade Da
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
NKS (fiksna, godišnja) 10,95%
Rok u mesecima 71 mesec
Visina mesečnog anuiteta 9.468,40
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva Bez naknade
Ukupan iznos za povraćaj 672.256,49 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS 10,98%

Obračun na dan 27.01.2023.