Aranžmanski krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Opšte informacije

Krediti se odobravaju fizičkim licima za kreditiranje kupovine proizvoda i usluga iz prodajnog asortimana sa kojima Banka ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji.

Ovim kreditima možete da finansirate:

  • revitalizaciju grejne mreže
  • izolaciju stambenih prostora
  • unapređenje i zamenu prozorskih sistema
  • instalaciju pametnih energetskih sistema
  • kupovinu toplotnih pumpi i sl.

U saradnji sa svojm partnerima Hakbank vam nudi posebne uslove kredita za energetsku efikasnost. Za vas su tu usluge sledećih kompanija:

.
.
.
.
Period otplate do 71 meseca
Fiksna kamatna stopa

Uslovi

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

Valuta kredita

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Rok otplate

do 71 meseca

Učešće

Min. 30% od iznosa profakture/fakture

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

4,00%

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

1,00% od iznosa kredita, jednokratno

Obezbeđenje

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

Reprezentativni primer

Iznos profakture/fakture 3.000,00 EUR
Učešće (Min. 30% od iznosa profakture/fakture) 900,00 EUR
Iznos kredita 2.100,00 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 4,00%
Rok otplate 36 mesec
Visina mesečnog anuiteta 61,93 EUR
Ukupan iznos za povraćaj 2.253,12 EUR
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 1,00% (21,00 EUR)
Obezbeđenje Menica
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
EKS (godišnja) 4,78%

Obračun na dan 09.06.2021. godine

Kalkulator kredita

(EUR)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Krediti se realizuju uplatom sredstava na tekući račun pružaoca usluge.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.

Kod kredita sa valutnom klauzulom 30% obaveznog učešća klijenta je namenjeno za propratne troškove.