Ponuda turističkih kredita za putovanje u Tursku

Opšte informacije

Želimo da Vam se predstavimo našom specijalnom ponudom dinarskih kredita sa periodom otplate do 18 meseci po našoj najpovoljnijoj stopi.

Isplata sredstava vrši se na tekući račun turističke agencije prema fakturi, uz mogućnost uplate do dodatnih 20% sredstava preko iznosa fakture na tekući račun klijenta.

Izborom paketa tekućeg računa Gold, uz obavezan prenos zarade, bez dodatne naknade obezbeđujemo putničko zdravstveno osiguranje

  • Za nosioce i članove uže porodice
  • Bez ograničenja broja dece (do 19 godina starosti)
  • Evropa, cela Turska i Rusija
  • Brigu o godišnjoj obnovi osiguranja

Uslovi

Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti. Maksimalni iznos kredita 500.000,00 RSD

Valuta kredita

Dinarski kredit

Rok otplate

Od 6 do 18 meseci

Grejs period

Do 3 meseca

Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)

5,95% ukoliko je avio prevoznik Turkish Airlines
6,95% za ostale avio prevoznike

Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva

Ukoliko je avio prevoznik Turkish Airlines ili je klijent izabrao paket tekućeg računa Gold: 0,00%
Za ostale 0,95%

Obavezan prenos zarade

Ne, osim uz paket Gold tekućeg računa (obuhvata putničko zdravstveno osiguranje za nosioca i sve članove uže porodice)

Obezbeđenje

Menica

Reprezentativni primer

Elementi Sa prenosom zarade
Iznos kredita 100.000,00 RSD
NKS (godišnja) 6,95%
Rok otplate u mesecima 12
Visina mesečnog anuiteta 8.640,60 RSD
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva Bez naknade
Ukupan iznos za povraćaj 104.277,35 RSD
Ostali troškovi 246,00 RSD kreditni biro
50,00 RSD menica
Obezbeđenje Menica
EKS (godišnji nivo) 7,54%

Obračun na dan 16.07.2020.

Kalkulator kredita

(RSD)
meseci

Aplicirajte za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci