Sefovi

Opšte informacije

Ukoliko želite da Vaše dragocenosti budu na sigurnom mestu uz maksimalnu diskreciju, Halkbanka Vam nudi mogućnost iznajmljivanja sefova.

Sefove mogu iznajmiti fizička i pravna lica.

U sefu se ne smeju čuvati:

  • predmeti koji su samozapaljivi, podložni eksploziji, kvaru ili raspadanju,
  • predmeti koji mogu da ugroze sigurnost Banke,
  • predmeti koji mogu da ugroze sigurnost drugih sefova,
  • oružje

Prednosti

Banka garantuje potpunu sigurnost i bezbednost Vaših vrednosti.

U zavisnosti od Vaših potreba, opredeljujete se za veličinu i rok na koji ćete zakupiti sef.

Banka garantuje nepovredivost sefa odnosno ne postoji mogućnost otvaranja ili oštećenja sefa od strane trećeg lica. Samo korisnik i ovlašćeno lice imaju mogućnost pristupa sefu.

Uslovi

Zakupnina za sefove se plaća unapred, za ugovoreni rok zakupa.

Cene zakupa su utvrđene u Tarifi naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom i određene su prema veličini sefa na mesečnom nivou.

Najčešća pitanja

Za zakup sefa potrebno je da uz popunjen Zahtev za zakup sefa, dostavite svoj identifikacioni dokument.

Sef možete zakupiti u sledećim filijalama Banke:

  • Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 108-110
  • Čačak, Pivarska 1
  • Kraljevo, Trg Jovana Sarića 8
  • Kruševac, Trg kosturnica bb