halkbank

Halkbank - društveno odgovorno poslovanje kao osnova zdravog razvoja

17. decembar 2020 Vesti

Temelji društveno odgovornog poslovanja Halkbanke se nalaze u izgradnji dobrih odnosa kako sa klijentima tako i sa zaposlenima. Moto „Ljudi pre svega“ nije samo rečenica, već deo naše korporativne kulture. Ponosni smo na odnose koje gradimo sa našim korisnicima, jer je njihovo zadovoljstvo slika napora koje Banka ulaže u cilju postizanja najboljih rezultata. Uspostavljanje dobrih odnosa sa klijentima i sa lokalnom i globalnom zajednicom je od velikog značaja jer kreiranje ovih veza vodi izgradnji boljeg okruženja za zajednički rast i razvoj.

Više o društveno odgovornim aktivnostima Halkbank možete videti ediciji Lideri društvene odgovornosti 2020

 https://big.co.rs/sr/izdava%C5%A1tvo/edicije/lideri-dru%C5%A1tvene-odgovornosti-2020